خانه / داتستنی ها

داتستنی ها

ساخت تندیس دست و پای کودک درمنزل

ساخت-تندیس-زیبا-و-روش-کار-در-منزل

  ثبت زیباترین چشم انداز با پانیاتندیس                        paniyatandis                                       ساخت تندیس زیبا از کودکان شما که به سرعت رشد می کنند و از …

توضیحات بیشتر »

صرفه جویی در مصرف آب

صرفه-جویی-در مصرف آب

صرفه جویی در مصرف آب در سراسر جهان به یک بحران تبدیل شده است. به همین علت اقدام برای صرفه‌جویی نه تنها هزینه‌هایتان را کاهش خواهد داد، بلکه برای کشور و نسل‌های آینده نیز مفید خواهد بود. صرفه جویی در مصرف آب می تواند ۵۰ درصد آب مصرفی در خانه …

توضیحات بیشتر »