بایگانی برچسب: بیماری کودکان

بیماری های پاییزی کودکان

بیماری پاییزی کودکان

عفونت دستگاه تنفسی یکی از بیماری های پاییزی کودکان یکی از بیماری های پاییزی کودکان عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی می باشد. این بیماری ها عبارتند از : سرماخوردگی ها، گلو درد، گوش درد، عفونت سینوس ها و عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی است. مهم ترین علت عفونت های دستگاه تنفسی …

توضیحات بیشتر »